Kur pažiūrėti?

Mūsų sodas bei ūkis yra uždara ir neskirta lankymui teritorija. Čia dauginam rožes, vyksta paprasta, žemiška, ne visada rožėmis klota, ūkio veikla. Čia mes ir gyvename. 

Tačiau, esame labai daug pastangų įdėję tam, kad žmonės turėtų kur pasižiūrėti rožių. Keturis metus kartu su VDU Kauno botanikos sodo komanda dirbom prie rožyno rekonstrukcijos. Šiuo metu tai didžiausia rožių kolekcija Lietuvoje https://botanika.vdu.lt/rozynas, kurią verta aplankyti keletą kartų metuose. Rožes dovanojom Palangos parko rožynui,  mūsų dovanotos senovinės rožės auga Pažaislio vienuolyno vidiniuose kiemeliuose ir daugelyje kitų vietų.