Kur pažiūrėti?

Mūsų sodas bei ūkis yra uždara ir neskirta lankymui teritorija. Čia dauginam rožes, vyksta paprasta, žemiška, ne visada rožėmis klota, ūkio veikla. Sode išbandome įvairiausias rožių veisles bei dekoratyvius derinius su kitais augalais. Čia mes ir gyvename. Neplanojame šios erdvės paversti lankymui skirtu sodu. Keletą kartų metuose rožyne organizuosime seminarus.

Esame labai daug pastangų įdėję tam, kad žmonės turėtų kur pasižiūrėti rožių. Keturis metus kartu su VDU Kauno botanikos sodo komanda dirbom prie rožyno rekonstrukcijos. Šiuo metu tai didžiausia rožių kolekcija Lietuvoje https://botanika.vdu.lt/rozynas, kurią verta aplankyti keletą kartų metuose. Rožes dovanojom Palangos parko rožynui,  mūsų dovanotos senovinės rožės auga Pažaislio vienuolyno vidiniuose kiemeliuose ir daugelyje kitų vietų.