Apaštalų rožė

Spinosissima.

Įdomi dekoratyvi forma, rasta senose Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos senosiose kapinėse Panevėžyje.