Abelzieds

Latvian National Botanic Garden (Dzidra Rieksta, Ilmārs Riekstiņš), Latvia, 1968.